High-frequency oscillatory ventilation (HFOV) facilitates CO2 elimination in small airway disease: the open airway concept

Martin C J Kneyber, Frans B Plötz, Renata D Sibarani-Ponsen, Dick G Markhorst

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1459-1461
Aantal pagina's3
TijdschriftRespiratory Medicine
Volume99
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2005

Citeer dit