High mobility group box-1 (hmgb1) in systemic vasculitides: The interplay with active disease, specific organ involvement and therapy

Vertaalde titel van de bijdrage: High mobility group box-1 in systemische vasculitiden: Het samenspel met een actieve ziekte, specifiek orgaan betrokkenheid en therapie

Alexandre Silva de Souza

  Onderzoeksoutput

  1988 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift onderzochten wij de gehaltes in het bloed van “high mobility group box 1 (HMGB1)” bij patiënten met anti-neutrofiel cytoplasmatische antistoffen (ANCA) geassocieerde vasculitis (AAV), patiënten met vasculitis van de grote vaten en patiënten met de ziekte van Behçet (BD). Patienten met AAV zonder betrokkenheid van de nieren vertoonden hogere gehaltes van HMGB1 in het bloed dan gezonde controles (HC) maar fluctuaties in de gehaltes van HMGB1 waren niet geassocieerd met opvlammingen van de ziekte. Deze gehaltes waren ook niet geassocieerd met atherosclerose in de arteria carotica terwijl de haltes van de oplosbare receptor voor “glycation end products” (sRAGE) wel een negatieve correlatie lieten zien met de maximale intima-media dichtheid (IMT) in deze vaten. Statines waren geassocieerd met lagere waarden van HMGB1 en atorvastatine bleek het vrijkomen van HMGB1 uit humane navelstreng endotheelcellen tegen te gaan in het laboratorium. Actieve nierontsteking bij patiënten met AAV was geassocieerd met hogere waarden in de urine van HMGB1 terwijl deze waarden daalden tijdens remissie van het ziekteproces. De hoeveelheden van HMGB1 in de urine correleerden met de hoeveelheden van CD4-T-cellen en CD4-effector geheugen T-cellen in de urine. Bij patiënten met de ziekte van Takayasu (TA) en reuscel arteriitis (GCA), konden we geen verschillen vinden tussen patiënten en HC voor wat betreft de gehaltes van HMGB1 in het bloed. Ook was er geen verschil in deze waarden tussen patiënten met actieve ziekte en patiënten in remissie. Het gebruik van statines leidde tot lagere waarden in het bloed van HMGB1 bij patiënten met TA. Patiënten met BD hadden hogere waarden van HMGB1 in het bloed dan HC, maar er was geen verband tussen deze waarden en de mate van ziekte-activiteit of de betrokkenheid van specifieke organen bij het ziekteproces. Samenvattend zijn de waarden van HMGB1 in het bloed geen maat voor de ziekte-activiteit bij patiënten met vasculitis, maar de waarden van HMGB1 in de urine weerspiegelen de ziekte-activiteit in de nieren bij patiënten met AAV. Bij patiënten met BD zijn de waarden van HMGB1 in het bloed hoger dan bij HC, onafhankelijk van de mate van ziekte-activiteit.
  Vertaalde titel van de bijdrageHigh mobility group box-1 in systemische vasculitiden: Het samenspel met een actieve ziekte, specifiek orgaan betrokkenheid en therapie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kallenberg, Cornelis, Supervisor
  • Bijl, Marc, Co-supervisor
  • Westra, Hannie, Co-supervisor
  Datum van toekenning13-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7743-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-7742-1
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit