High percentage of abnormal findings on TVU needs further discussion

M J E Mourits, N M van der Velde, H J G Arts, G H de Bock

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
179 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1125-1125
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Jounal of Cancer
Volume95
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 23-okt.-2006

Citeer dit