HIGH-PRESSURE MOSSBAUER STUDIES OF AMORPHOUS AND CRYSTALLINE FE3B AND (FE0.25NI0.75)3B

MM ABDELMEGUID*, H MICKLITZ, [No Value] VINCZE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-7
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit