High prevalence of oncogenic MYD88 and CD79B mutations in primary testicular diffuse large B-cell lymphoma

W. Kraan*, M. van Keimpema, H. M. Horlings, E. J. M. Schilder-Tol, M. E. C. M. Oud, L. A. Noorduyn, P. M. Kluin, M. J. Kersten, M. Spaargaren, S. T. Pals

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)719-720
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2014

Citeer dit