HIGH-RESOLUTION MAP OF DISTRIBUTION OF NEUTRAL HYDROGEN IN SPIRAL GALAXY M-81

AH ROTS, WW SHANE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)245-248
Aantal pagina's4
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1974

Citeer dit