High shock impedance during subcutaneous implantable defibrillator generator replacements

Alexander H Maass*, Hessel F Groenveld, Bart A Mulder, Yuri Blaauw, Michiel Rienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)349–350
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropace
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum9-okt.-2021
DOI's
StatusPublished - feb.-2022

Citeer dit