High-speed atomic force microscopy reveals a three-state elevator mechanism in the citrate transporter CitS

Sourav Maity, Gianluca Trinco, Pedro Buzón, Zaid R Anshari, Noriyuki Kodera, Kien Xuan Ngo, Toshio Ando, Dirk J Slotboom*, Wouter H Roos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Zoekresultaten