Higher order lags in continuous time price-adjusting oligopoly models

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)547 - 555
Aantal pagina's9
TijdschriftEconomic Theory
Volume3
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit