Hij kon al die dingen in eerste instantie niet weten: Een onderzoek naar het bevorderen van Historical Perspective Taking

Koos Sikkema, Laurin Thole, Timothy Huijgen, Albert Logtenberg

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

208 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe leer je leerlingen een historisch perspectief te nemen? In het geschiedenisonderwijs is dit een belangrijke vaardigheid, maar er is niet veel lesmateriaal voor docenten om deze vaardigheid aan leerlingen te leren. Deze studie onderzocht daarom de mogelijkheden van een lessenserie waarin het naspelen van een conferentie centraal stond. Uit de resultaten bleek dat de simulatie van de conferentie een historisch perspectief bij leerlingen kan ontwikkelen. Het ontwikkelde lesmateriaal kan als basis dienen voor docenten en onderzoekers die leerlingen een historisch perspectief willen laten nemen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-65
Aantal pagina's25
TijdschriftDimensies
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2020

Citeer dit