His 19: A monoclonal antibody recognizing a class II polymorphic determinant only absent on RT1n class-II antigens

R. J. M. Stet*, J. Rozing, G. D. Majoor, F. G. M. Kroese, D. Opstelten, P. Nieuwenhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1829-1831
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTransplantation Proceedings
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit