HISTOMETRIC ANALYSIS OF LIGATURE-INDUCED PERIODONTAL DEFECTS IN BEAGLE DOGS: LONGITUDINAL EVALUATION FOLLOWING LIGATURE REMOVAL

J Jansen, J. van Dijk, Taeke Pilot

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)202-209
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Periodontal Research
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1982

Citeer dit