Histopathology of artificial periodontal defects in beagle dogs before and after ligature removal

Jan Jansen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)262-275
  Aantal pagina's14
  TijdschriftJournal of Periodontal Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit