Historia kobiet czy historia 'Gender'? Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniach nad dziejami plcs

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27 - 37
Aantal pagina's11
TijdschriftHistoryka: studia metodologiczne
Volume30
StatusPublished - 2000

Citeer dit