Historians on John Gower. Edited by Stephen H. Rigby, with Siân Echard. Brewer. 2019. xxiv + 556pp. £75.00.

Sebastian Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)853-854
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHistory
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift368
  Vroegere onlinedatum14-nov-2020
  DOI's
  StatusPublished - dec-2020

  Citeer dit