Historical frame analysis: Hoaxing and make-believe in a seventeenth-century Dutch play

M.M.H. Bax

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-67
  Aantal pagina's35
  TijdschriftJournal of Historical Pragmatics
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit