Historical Turns: On Caligari, Kracauer, and New Film History

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftResearch in Film and History
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - nov-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit