Histories of Law and Religion

Meadhbh McIvor*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)29-36
  Aantal pagina's8
  TijdschriftReligious Studies Review
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-mrt-2020

  Citeer dit