Historisch referentiekader: Rapportage van een enquête over het huidige en gewenste historisch referentiekader voor het primair en voortgezet onderwijs

Carla van Boxtel, Marjon de Groot-Reuvekamp, Tim Huijgen, Raymond de Kreek, Albert Logtenberg, Ton van der Schans, Elise Storck, Hanneke Tuithof, Alderik Visser

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijLEMM (het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken)
StatusAccepted/In press - jun.-2020

Citeer dit