History of Capitalism

Lisa Herzog*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)420-423
Aantal pagina's4
TijdschriftPolitical theory
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2015

Citeer dit