Hocus-pocus: look, but do not see! A comparative analysis of the transparency rules and their failure to fight corruption in the Bulgarian public procurement system

Irena Georgieva

Onderzoeksoutput

679 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderhavige onderzoek omvat een analyse van de corruptie die plaatsvind bij openbare aanbestedingsprocedures in Bulgarije en de onsuccesvolle pogingen om dit probleem op te lossen door het toepassingsbereik van het beginsel van transparantie te vergroten. The focus ligt op Bulgaarse wetgeving in de sector waarbij er een gedetailleerde analyse plaatsvind van de regels die transparantie moeten bewerkstelligen, deelnemers aan het aanbestedingsproces en verantwoordelijke instellingen. De verschillende soorten van overtredingen die betrekking hebben op corruptie, welke typerend zijn voor de verschillende stadia van het gunningsproces, zijn besproken, evenals de wijze waarop zij het transparantie beginsel schenden. Het systeem waarbij toezicht op de contracterende publieke partij plaatsvindt en de beroepsmogelijkheden jegens diens besluiten in het huidige systeem worden geregeld is onderzocht, en de wetgevende zwakheden, welke falen in het bestrijden van corruptie, zijn belicht. Enkele van de meest betekenisvolle theoretische ontwikkelingen worden beoordeeld, even zo enige van de instellingen die zich bezighouden met de bestrijding van corruptie in Bulgaarse openbare aanbestedingen. Het Bulgaarse systeem van openbare aanbesteding wordt vergleken met dat van twee andere Lidstaten: Duitsland en Oostenrijk. De oplossingen die deze landen hebben ontwikkelt in de strijd tegen corruptie worden geanalyseerd in het licht van het transparantie beginsel en het gebruik van andere mechanismen om corruptie te beperken. Dit voor zo ver deze maatregelen passend zijn in het kader van hun toepasselijkheid in de Bulgaarse situatie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Gormley, Laurence, Supervisor
Datum van toekenning19-nov-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8325-5
Elektronische ISBN's978-90-367-8324-8
StatusPublished - 2015

Citeer dit