HODGKINS-DISEASE IN CHILDHOOD - HISTOPATHOLOGIC CLASSIFICATION IN RELATION TO AGE AND SEX

S POPPEMA, K LENNERT

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1443-1447
  Aantal pagina's5
  TijdschriftCancer
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit