Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept ‘afgeleide’?

Pauline Vos, N.S. Den Braber, G Roorda, M.J. Goedhart

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)37-62
TijdschriftTijdschrift voor Didactiek der Bètawetenschappen
Volume27
Nummer van het tijdschrift1&2
StatusPublished - 2010

Citeer dit