Hoe beleven burgers de bezwaarprocedure? meta-evaluatie beleving door burgers van bezwaar

M. Herweijer, J.R. Lunsing

OnderzoeksoutputProfessional

1287 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport worden drie recente onderzoeken naar de beleving door burgers van bezwaarprocedures vergeleken. Een eerste conclusie is dat bij de meeste bezwaarschriften met een informele aanpak kan worden begonnen. Uiteindelijk kan meer dan de helft van de ingekomen bezwaren op informele wijze worden afgedaan. Een kleiner deel van de ingekomen bezwaren zal echter meteen of naderhand een formeel traject doorlopen.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's42
StatusPublished - 2011

Citeer dit