Hoe de COVID-19 pandemie het zorggebruik voor astma en COPD via de huisarts veranderde

Lotte Ramerman, Corinne Rijpkema, Maarten Homburg, Jean Muris, Tim olde Hartman, Robert Verheij, Marjolein Y. Berger, Lilian L. Peters

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
TijdschriftCOPD & Astma bulletin huisartsengeneeskunde
Volume2
Nummer van het tijdschrift2022
StatusPublished - 21-jun-2022

Citeer dit