Hoe gebrekkig gemotiveerde besluiten kunnen overleven in Nederland en Duitsland

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)164 - 175
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
  Volume4
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit