Hoe goed begrijpen Nederlandstaligen en Afrikaanstaligen geschreven Fries?

C.S. Gooskens, R. van Bezooijen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  TitelPhilologica Frisica. Lezingen fan it sechtjinde Frysk filologenkongres 14, 15 en 16 desimber 2005
  Pagina's11 - 32
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit