Hoe groot moet een risico zijn om gezonde vrouwen in te leiden?

A. E. Seijmonsbergen-Schermers, B Goodarzi, Lilian L. Peters, M. Prins, M Stapert, HG Dahlen, A. Franx, A. de Jonge

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer43
  Pagina's (van-tot)99
  Aantal pagina's104
  TijdschriftTijdschrift voor de Verloskundige
  Volume43
  StatusPublished - 30-sep.-2020

  Citeer dit