Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar ook in Vogel- en Habitatgebieden? Natuurtoerisme in het licht van de EG Vogel- en Habitatrichtlijn

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Auteur gaat in op de ontwikkelingen van het natuurtoerisme in Nederland en bespreekt de consequenties van de EG-Vogelrichtlijn en EG-Habitatrichtlijn voor recreatie in gebieden die onder bedoelde richtlijnen een bijzondere beschermingsstatus hebben of zullen krijgen.
Originele taal-2Dutch
TitelHandhaving van Europees milieurecht in Nederland
RedacteurenJ. Verschuuren, I. Koopmans
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Pagina's107-124
Aantal pagina's18
ISBN van geprinte versie9789054540595
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit