Hoe om te gaan met de vernietigingsactie van art. 6:193j lid 3 BW op de kapitaalmarkt ? (reactie op T.M.C. Arons, Van financiële massaproducten en (massa)vernietigingssancties, Ondernemingsrecht 2015/104) met naschrift T.M.C. Arons

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2016/30
Pagina's (van-tot)144-146
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2016
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit