Hoe telbaar is stijl? Een kwantitatieve analyse van observatie en participatie in de stijl van Arnon Grunberg

Suzanne Fagel, Ninne Stukker, Loes van Andel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)178-203
TijdschriftNederlandse Letterkunde
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit