Hoe werken combinaties van management control-elementen? Tweeledigheid en dynamiek

Berend Kolk, Van der, Paula Van Veen-Dirks, Henk Bogt, ter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)199-204
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume94
Nummer van het tijdschrift5/6
DOI's
StatusPublished - 30-jun-2020

Citeer dit