Hoe wijs is het filosofenmanifest voor Europese openheid?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  921 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)47-59
  Aantal pagina's13
  TijdschriftFilosofie & Praktijk
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - dec.-2016

  Citeer dit