Hoeveel liberalisme krijg ik voor mijn lokale stem? Over bezuinigingen en de mate van partij-politisering van het Nederlandse gemeentelijk bestuur

Caspar Floris van den Berg, Joery Matthys, Jan Porth

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)223-228
Aantal pagina's6
TijdschriftLiberaal Reveil
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit