Hoever reikt de parlementaire immuniteit van artikel 22 Gemeentewet?

OnderzoeksoutputAcademic

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerGst. 2020/25
Pagina's (van-tot)119-120
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Gemeentestem
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7502
StatusPublished - 2020

Citeer dit