Hoezo werkt SSRI niet beter dan placebo? Wat telt, is of het hélpt

Anton J.M. Loonen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageWhat do you mean by saying that SSRIs are no more effective than placebo? What counts is if it helps
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)19
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume143
  Nummer van het tijdschrift15
  StatusPublished - 11-apr.-2008

  Citeer dit