Hoge molens vangen veel wind (wind-en geluidsmetingen bij een hoge windturbine)

Herman Kloosterman, Derek Land, Joost Massolt, Georg Muntingh, Frits Berg van den

  OnderzoeksoutputProfessional

  243 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit project probeert een verklaring te geven voor het feit dat windturbines bij bepaalde weersomstandigheden meer geluid maken en daardoor op grotere afstand te horen zijn dan volgens de gebruikelijke theorie mogelijk is. Deze theorie voorspelt dat de windsnelheid logaritmisch toeneemt met de hoogte. Uit ons project blijkt dat dit verband tussen wind-snelheid en hoogte niet geldt bij een stabiele atmosfeer. De windsnelheid neemt dan sneller toe bij het toenemen van de hoogte. Uitgaande van de windsnelheid op 10 meter hoogte zal de windsnelheid op ashoogte groter zijn dan volgens het logaritmische verband. Een windturbine zal daardoor meer geluid produceren.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit