Hoger beroep in het bestuursrecht: massaal gebruik, ontevreden gebruikers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)76-98
Aantal pagina's22
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit