Holistisch kijken naar autisme: de klassieke theorieën van Asperger en Kanner

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Kanner en Asperger behoorden tot de eerste generatie ‘kinderpsychiaters’ die onderzoek deden naar autisme bij kinderen. Op basis van hun klinische ervaring als kinderarts ontwikkelden zij een verschillende theorie over autisme. Er waren wel overeenkomsten: beiden zagen ze autisme als een emotionele stoornis, in plaats van een cognitieve. De namen Asperger en Kanner zijn bekend in het autismeonderzoek. Delen van hun theorieën zijn echter vergeten of onbekend gebleven en worden hier weer gepresenteerd. Beiden beschreven zij een diagnostisch proces dat is onder te verdelen in gedragingen, persoonlijkheid en ontwikkeling. Daarnaast hadden zij ideeën over psychotherapie, waarbij aansluiting bij het individuele kind centraal stond. Hoewel het klassieke theorieën zijn, uit een tijd waarin er nog geen empirisch onderzoek was naar autisme, kunnen ze nog steeds dienen ter inspiratie.
Vertaalde titel van de bijdrageA holistic look at autism: the classical theories of Asperger and Kanner
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)454-467
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Psychotherapie
Volume48
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Holistisch kijken naar autisme: de klassieke theorieën van Asperger en Kanner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit