Holland-Belgium: From Belgium-Holland relations since 1940

A. G. Harryvan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)146-147
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - mrt-2013

  Citeer dit