Holle frasen mogen niet leiden tot uitholling van de legitieme portie! Hoe de legitieme-regeling werkt bij het bedrijfsopvolgingslegaat en bewindverkrijgingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerFTV 2019/32
Pagina's (van-tot)13-17
Aantal pagina's5
TijdschriftCiviel en fiscaal tijdschrift vermogen (FTV)
Volume2019
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1-okt-2019

Citeer dit