Hollow filler-binders as excipients for direct compression

G.K. Bolhuis, A.C Eissens, T.P. Adrichem, J.A Wesselingh, Erik Frijlink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)515 - 518
TijdschriftPharm.Res.
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2003

Citeer dit