HOME-BASED TREATMENT OF OBSESSIVE COMPULSIVE PATIENTS - INTERSESSION INTERVAL AND THERAPIST INVOLVEMENT

PMG EMMELKAMP*, C VANDENHEUVELL, M RUPHAN, R SANDERMAN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)89-93
Aantal pagina's5
TijdschriftBehaviour Research and Therapy
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1989

Citeer dit