Homo erectus erectus: The Search for His Artifacts

G J Bartstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  345 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)318-320
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCurrent Anthropology
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit