HOMOALLYLIC REARRANGEMENT OF BICYCLOBUTYLCARBINYL RADICALS

H HOGEVEEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2381-2387
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume44
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 1979

Citeer dit