“Hopes and dreams toward survival”: art and security at the US–Mexico border

J. D. Schnepf*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)512-518
Aantal pagina's7
TijdschriftInternational Feminist Journal of Politics
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 27-mei-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit