Hospital mortality rate and length of stay in patients admitted at night to the intensive care unit

JJ Ligtenberg*, LG Arnold, JJ Tulleken, TS van der Werf, JG Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2715-2715
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume31
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2003

Citeer dit