Host galaxies of powerful extragalactic radio sources

Willem de Vries

Onderzoeksoutput

1340 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Briggs, F. H., Supervisor
  • Barthel, Pieter, Co-supervisor
Datum van toekenning25-jun.-1999
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 1999

Citeer dit