Hot drawing of porous high molecular weight polyethylene

B. Kalb*, A. J. Pennings

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3-4
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPolymer
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit