Hot electron effect in terahertz hybrid devices

B Leone*, J R Gao, T M Klapwijk, B D Jackson, W M Laauwen, G de Lange

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Hot electron effect in terahertz hybrid devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Material Science

  Keyphrases